Mensen in beweging brengen en hen uitdagen om mee te doen
De Stichting 2Gether faciliteert, stimuleert en organiseert maatschappelijke participatie in de ruimste zin van het woord.

Nog (te) veel mensen leven geïsoleerd en staan aan de zijlijn. De Stichting spant zich in om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen en daagt hen uit mee te doen. Dit omdat het hebben van relaties een fundamentele menselijke drijfveer is. Het maakt mensen gelukkiger en gezonder. Tevens hebben mensen die zich inzetten voor een ander of voor de omgeving meer zelfwaardering en zijn ze gelukkiger.

VACATURE
Projectmedewerker (28-32 uur)
DOELGROEP

De Stichting richt zich op alle Deventenaren en maakt dus geen onderscheid in doelgroep. Dit met als uitgangspunt dat ieder op zijn/haar manier een bijdrage kan leveren aan de ander en de omgeving.

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op personen die:

 • Zinvol bezig willen zijn en een maatschappelijke bijdrage willen leveren
 • Hun sociale netwerk willen uitbreiden
 • Willen groeien en sterker willen worden
 • Behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding
 • Op termijn naar betaald werk willen doorstromen
 • De Nederlandse taal en/of de Nederlandse arbeidscultuur zich (beter) eigen willen maken

ACTIVITEITEN

Onder de paraplu van de Stichting worden diverse activiteiten en projecten uitgevoerd. Deze hebben als rode draad:

 • Ontmoeten
 • Samen doen/ maken
 • Maatschappelijk zinvol bezig zijn
 • Persoonlijke ontwikkeling

WERKWIJZE

De projecten en activiteiten kennen de volgende werkwijze:

 • Vraaggestuurd
 • Aansluiten bij de intrinsieke motivatie
 • Werken in groepen
 • Gericht op kansen in plaats van problemen
CONCREET
 • Rechtop (bezoek de website)
  • Ontmoeten middels de Rechtop koffietafel
  • Samen leuke dingen doen o.a. naaiatelier
  • Maatschappelijk zinvolle activiteiten uitvoeren: klussen en tuinonderhoud voor mensen met een laag inkomen
  • Uitvoeren van de Rechtop cheque. Personen met weinig geld kunnen een waarde cheque krijgen voor deelname aan sport, cultuur of educatie.
 • SOP: het opknappen van oude sloepen en meubels (bezoek de website)
 • Leefstijl: samen wandelen of hardlopen in combinatie met voedings- en mentaal advies.

De Stichting is als volgt georganiseerd:

 • Vele vrijwilligers
 • Een drietal betaalde medewerkers
 • Directeur bestuurder
 • Raad van Toezicht
SAMENWERKING

Er wordt nauw samengewerkt met vele organisaties in de stad. Onder meer met: Cambio, Raster, Konnected, Mee, Carinova, Deventer Doet, kringloopwinkels, Go Ahead Eagles, 200 aanbieders activiteiten op het gebied van sport, educatie en cultuur, winkeliers, bedrijven, sociale wijkteams, cliëntenraad, voedsel-, kleding- en speelgoedbank, Deventer Groen, Natuur Anders en niet in de laatste plaats de gemeente Deventer, waar de subsidie van wordt ontvangen.